Instalacións

Dispoñemos dunhas instalacións adaptadas ás necesidades dos nosos doentes co adecuado equipamento para o diagnóstico, tratamento e recuperación das súas patoloxías.

Entrada Clínica Carlos Eiras Sala de consulta Clínica Carlos Eiras Sala de consulta Clínica Carlos Eiras
Sala de espera Clínica Carlos Eiras Sala de consulta Clínica Carlos Eiras Sala de espera Clínica Carlos Eiras