Concepto Bobath

O concepto Bobath trata os transtornos de movemento partindo dun enfoque no que se estudia ao doente de forma global e tendo en conta:

  • - Análise do movemento normal.
  • - Análise das desviacións do movemento normal
  • - Tratamento adaptado a cada doente que permita un reaprendizaxe do movemento normal
  • - Valoración do tratamento para modificalo según a evolución do doente.

Na Clínica de Fisioterapia Carlos Eiras, empregamos este tipo de tratamento para a mellora do movemento a través da participación activa do doente.

O obxectivo de utilizar este tipo de tratamento é unha optimización de todas as funcións a través da mellora do control postural e dos movementos selectivos por medio da facilitación de movementos, sempre orientada ás actividades da vida diaria.